E-MiNDS

My photo
Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia
E-Minds Corp. adalah sebuah syarikat milik penuh Bumiputera Islam yang terlibat secara langsung dalam 2 jenis perniagaan.. 1) Perniagaan borong; mengamalkan concept bussines to bussines dengan sesiapa sahaja yg berminat.. 2) Pengurusan Acara;

E-MindS' BoOth At IIUM

Align Center

Tawaran Terbaru E-Minds (sila klik untuk paparan lebih jelas)E-Minds Event Management Sdn. Bhd.


VISI


E-MINDS sebagai satu syarikat yang terunggul dalam pengurusan program di peringkat nasional khususnya dan peringkat antarabangsa amnya.

MISI

- Komitmen terhadap inovasi
- Penjana kreativiti dan cetusan idea kreatif
- Pengurusan yang sistematik & efektif
- Pengaplikasian sistem pengurusan yang fleksibel
-Mewujudkan dan mencipta pembaharuan dalam pelaksanaan sesuatu projek

OBJEKTIF

- Menjadi plafform terhadap pelaksanaan idea-idea baru dan memupuk kreativiti dalam meningkatkan kualiti pengurusan program.

- Melaksanakan sistem pengurusan yang terancang dan berkesan dan perancangan yang teliti dan mendalam.

- Menggunapakai sistem pengurusan yang fleksibel mengikut suasana dan masa.


PEMBAHAGIAN PERKHIDMATAN :-

1- CONSULTANT & BUSINESS TRAINING

2- CONSULTANT & FASILITATOR ( LEADERSHIP/SHAKSIAH/ACADEMIC PROGRAMS )

3- EVENT MANAGEMENT

( PC FAIR, BOOK FAIR, PHASA FAIR, FESTIVAL KEUSAHAWANAN, MEGA ECONOMIC FESTIVAL, I-CEPS, CONVENTION, CONFERENCE, CONVOCATION FIESTA, PERTANDINGAN MEMANCING, ENTREPRENEURS COURSES, HUMAN RESOURCES COURSES & OTHERS )